Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri.pdf

Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri PDF

Elif Kuş


1999-2001 yılları arasında Prof. Dr. Nilgün Çelebi danışmanlığında hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezimizin ürünü olarak ortaya çıkan bu çalışmanın, sosyal bilimler alanındaki tüm araştırmacılara faydalı olacağını ümit ediyorum. Sosyal bilimlerdeki araştırma pratiğinin nicel-nitel olarak farklılaşmasını dikkate alarak hazırlanmış araştırma teknikleri kitapları, uluslar arası literatürde son yirmi yıldır yayınlanmakta i-ken Türkiyede birkaç yıldır bu tür yayınlara rastlamaktayız. Bu çalışmamızın özgünlüğü, sosyal bilimler alanındaki nicel ve nitel araştırma tekniklerini bir arada ele almasının yanında, bu teknikleri, yakışma/uyuşma ilişkisi içinde oldukları ontolojik-epistemolojik yaklaşımlar ışığında sunmasında yatmaktadır. Ayrıca, nicel-nitel ayrımının neyi temsil ettiği ya da edebileceği konusunda, özellikle çalışmamızın son bölümündeki a-raştırma örnekleri ile, araştırmacılara yol gösterici olacağını umarım.

Gerek bu çalışmaya verdiği emek gerek çalışmanın yayınlanması konusundaki destekten ötürü hocam Nilgün Çelebiye sonsuz teşekkürlerimi sunarım: O, hep gerçek bir hoca oldu

17 Şub 2020 ... Her iki araştırmanın birbirinden farklı uygulama yöntemleri bulunuyor. Bu yazıda nicel ve nitel araştırmaların nerelerde kullanıldığı ve yöntemlerini ... Araştırma teknikleri ise bu yolda kullanılan araçlara verilen addır (Ergun, 2005). Nicel ve nitel araştırmalarda bu kavramların kullanımında karşılaşılan farklılıklara  ...

6.79 MB Dosya boyutu
9789756376010 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.topbookshop.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Bilimsel araştırmanın temel kavramları ve ilkeleri; nicel ve nitel araştırma yöntem ve teknikleri; eğitim araştırmalarında kullanılan veri toplama araçları, nicel-nitel veri analizi teknikleri… betimsel tarihi bir araştırma aynı zamanda ilişkiseldir. •Kavram öğrenme ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi de bildiren, kavram öğrenme ile ilgili farklı öğretim yöntemlerinin etkilerine ilişkin bir araştırma, hem müdahale araştırması hem de ilişkisel araştırma tipine örnektir. 26.2.2018 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu 22

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Nitel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri-Hüseyin Bal. Nitel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri - Hüseyin Bal Nitel araştırma yöntemi, nicel yöntemin ulaşamadığı olgulara, bireylere, gruplara ulaşan, derinlemesine anlama ve yorumlamayı esas alan, öznelerin toplumsal etkinliklerine özel bir önem atfeden bir yöntem olarak sosyal bilimlerde hak ettiği yeri almıştır.

avatar
DOĞAN KARA

irdelendiği görülüyor. Araştırma desenini kısaca araştırmanın odağı, veri toplama teknikleri ve veri analiz gibi araştırma evrelerinin birbiriyle tutarlı olmasına rehberlik eden bir strateji olarak özetleyen Yıldırım ve Şimşek (s. 69) her bir desenin ne olduğunu, ne tür problemler üzerine yoğunlaştığını,

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Kuş, E. (2007). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Nicel mi? Nitel mi?. Ankara: Anı yayıncılık. Kayaoğlu, H. D. (2009). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Eğilimleri 1967-2009: Lisansüstü Tezlerinin İçerik …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Nicel ve nitel araştırmalar için kullanılan analiz teknikleri birbirinden ayrılmaktadır. Nicel araştırma verileri için istatistik ve alt türleri olan betimsel istatistik ile kestirimsel istatistik teknikleri kullanılmaktadır. Nitel araştırma verileri için betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmaktadır.