TMS ve TFRS Çerçevesinde 2009-2016 Yılları Arası Türev Ürün Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.pdf

TMS ve TFRS Çerçevesinde 2009-2016 Yılları Arası Türev Ürün Kullanımı Üzerine Bir Araştırma PDF

Yusuf Gör

Son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik olaylar, finansal sisteme olan güven ihtiyacını artırmıştır. Finansal sistemde yer alan şirketler, ihtiyaç duydukları güveni sağlamak amacıyla hem daha kaliteli denetime hem de şeffaflığa yönelmeye başlamıştır. Küreselleşme ile birlikte, ticaretin ve fon akımlarının uluslararası hale gelmesi, şirketleri, küresel sisteme uyumlu olmak zorunda bırakmıştır. Küresel finans sistemine entegre olan tüm birimlerin, birbirleri ile uyumlu çalışabilmeleri ve uluslararası yatırımcılara kolaylık sağlaması açısından, oldukça önem arz eden Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, bankalar tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı1 TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler1 TMS 21 (Değişiklikler) Kur Değiúiminin Etkileri2 1 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. - TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleútirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değiúiklik)”, (Bu değiúiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında baúlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın ùirket’in finansal durumu veya

2.45 MB Dosya boyutu
9786052885567 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.topbookshop.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, TMSK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Finansal piyasalarda hızla kullanımı artan türev finansal araçlar şirketlerin ... TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIN MEVCUT MEVZUAT (MSUGT), TMS, TFRS ... Özelliklede son yıllarda düzenlemesi ve yürürlüğe konulması KGK'ya ait olan ... Fonksiyo...

avatar
DOĞAN KARA

2. Türkiye’de Yaşlanma, Gelir Ve Co2 Emisyonu İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. 3. Turizm Ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. 4. 1980 Sonrası Ekonomik Krizler İle Büyüme Arasındaki İlişkisi: Türkiye Örneği. 5. Türkiye’de Tarım Dışı Kadın İstihdamının Gelir …

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. TFRS’deki iyileştirmeler TMS 32 kapsamında finansal varlık ya da finansal yükümlülük tanımına uyan türev araçların TMS 39 (TFRS 9) hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilerek finansal durum tablosunda ayrıca sunulur. Şirketin bilanço tarihi itibarıyla türev araçları mevcut değildir. …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Sa ito ve Schiozer (2004), Brezilya’daki firmaların türev ürün kullanımı ile di ğ er ülkelerdeki türev ürün kullanım düzeylerini kar ş ıla ş tırmak için ara ş tırma yapmı ş Gece Akademi Tms Ve Tfrs Çerçevesinde 2009-2016 Yılları Arası Türev Ürün Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 27,35 TL Roma Yayınları Kalkınma Kurumlarına Eleştirel Bir Yaklaşım